Kaindl AquaPro Select 8мм (33класс AC5)

 

Kaindl AquaPro Select Natural Touch 8мм (33класс AC5)

 

Kaindl AquaPro Select Natural Touch 12мм (33класс AC5)

 

Kaindl AquaPro Supreme Easy Touch 8мм